Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  data wytworzenia: 2023-09-12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-09-12 11:13

Petycje, zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195), mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub grupę tych podmiotów. Petycje mogą być składane w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego za jego zgodą.

Przedmiotem petycji mogą być żądania, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elekronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję  (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentująca podmiot wnoszący petycję),
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresu do korespondencji (jeżeli petycję wnosi grupa podmiotów w petycji należy wskzać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
 3. oznaczenie adresata petycji
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Zasady składania i rozpatrywania petycji określa ustawa, której treść znajduje się w poniższym linku.

Treść ustawy o petycjach 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-04 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7681
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-06-13 13:38:23