Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

                        Kowiesy, dnia 30.06.2010r.

 Znak: OŚ. 7624-dś/2/6/2009/2010

  

OBWIESZCZENIE

 Wójt Gminy Kowiesy, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm./ zawiadamia, że w dniu 30.06.2010r. na wniosek inwestora- Firmy CELBUD Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5/1, 02-972 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Marka Benedykcińskiego, EKO-PROJEKT, ul. Dąbrowskiego 291A, 60-406 Poznań  wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Adaptacji budynków inwentarskich do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania surowców wtórnych znajdujących się na działce nr 397/15 położonej w miejscowości Paplin, gmina Kowiesy, pow. skierniewicki”.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią  w Urzędzie Gminy Kowiesy pok. Nr 17 / I piętro/. Tel. /46/ 831-70-26 wew. 24,w godz. 8-16.

 

                                                                             Wójt Gminy Kowiesy

                                                                                      /-/ Andrzej Józef Luboiński

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Odziemkowska
    data wytworzenia: 2010-07-01
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-07-01 14:06
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 12:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44243
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 10:41:25