Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Kowiesy, dnia 2009-09-09.

Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach informuje, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach posiada składnik mienia ruchomego uznany za zbędny, który został przeznaczony do sprzedaży.

Lp

Nazwa

składnika majątku

Jm.

Ilość

Wartość rynkowa

Nr

inwentarzowy

Stan

mienia

1

Samochód osobowy marki Fiat 126p


 

szt.


 

1


 

600


 

7/74/741/1


 

500

 1. Informacje techniczne:

 • rok produkcji: 1998

 • przebieg: 100389 km

 • kolor: zielony

 • bezwypadkowy

2. Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowego składnika majątku ruchomego mogą składać pisemne oferty zawierające:

 • dane oferenta – w przypadku osób fizycznych (nazwisko, imię, dokładny adres zamieszkania), natomiast w przypadku pozostałych osób – nazwę, adres i siedzibę,

 • cenę za przedmiotowy składniki majątku ruchomego,

 • oświadczenie oferenta, że znany jest mu stan techniczny kupowanego pojazdu, a z tytułu ewentualnych ukrytych wad nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do GOPS

 • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta.

Decydującą przesłanką przy zagospodarowaniu zbędnego składnika majątku ruchomego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana w ofercie. W przypadku, gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę za przedmiotowy składnik majątku ruchomego pomiędzy tymi oferentami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej może przeprowadzić dodatkowo aukcję.

Oferty, o których mowa wyżej należy składać do dnia 2 października 2009 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy (adres: Urząd Gminy Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy).

Dodatkowych informacji mogą udzielić:

Pani Bogusława Kwiatkowska

Pani Sylwia Borowiec

Nr telefonu 046 – 831 70 26 w. 34 

Przedmiotowy składnik mienia ruchomego można oglądać w garażu Urzędu Gminy Kowiesy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 - po indywidualnym telefonicznym ustaleniu z osobą wyznaczoną do kontaktów – w terminie do 2 października 2009 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.
 

Kierownik GOPS     
Kwiatkowska Bogusława

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusława Kwiatkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-09-09 10:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 12:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47758
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-05 10:41:25