Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Przedsiębiorco, jeżeli po 1 stycznia 2008 roku nie dokonałeś żadnej zmiany we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, musisz jak najszybciej zaktualizować swój wpis!!

Informujemy, że w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Kowiesy, figurują nieaktualne wpisy zawierające brak aktu-alnych danych tj.: PESEL, NIP, REGON czy określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).

Od 1 lipca 2011 roku tworzy się Centralną Ewidencje i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki. CEIDG będzie prowadzona w systemie teleinformatycznym, w której będą rejestrowane osoby fizyczne tylko z aktualnymi danymi, a które po 1 lipca 2011 r. organ ewidencyjny w gminie będzie musiał przenieść do po-wyższego systemu. W obrocie gospodarczym to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

Ponadto, Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zawieszenie wykonywania dzia-łalności przed 20 września 2008 r. (np. w Urzędzie Skarbowym lub ZUS), a nie wykreślili wpisu z Ewidencji Działalności w Urzędzie zostaną przekazani do CEIDG jako osoby prowadzące działalność. Prosimy również o sprawdzenie wpisów nie żyjącego już członka rodziny: współmałżonka, rodziców, rodzeń-stwa, itp. i dokonanie za niego formalności związanych z całkowitym wykreśle-niem.

W celu dokonania zmian należy zgłaszać się osobiście do Urzędu Gminy Kowiesy, do pokoju nr 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 16.00.

Informacje można uzyskać również telefonicznie pod nr tel. (46) 831-70-81, wewn. 21 lub wysłać e-mail na adres: urzad@kowiesy.pl .

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Administratotr
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-06-01 10:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-03-05 13:51

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17097
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-20 13:20:54