Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych,  złóż wniosek 

o dofinansowanie!

 RPO Województwa Łódzkiego

Działanie II.7 „Elektroenergetyka” oraz działanie II.8 „Gazownictwo”

 Dla kogo: przedsiębiorcy - zajmujący się dystrybucją paliwa gazowego, przedsiębiorcy (w tym zakłady energetyczne zajmujące się dystrybucja energii elektrycznej), jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, administracja rządowa, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną nie wymienione wyżej, zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (oraz ich organy założycielskie).

 Na jaki cel:

·                     budowa lub przebudowa lokalnej i regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV,

·                     budowa lub przebudowa sieci elektroenergetycznych, umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej opartej na odnawialnych źródłach energii,

·                     projekty dotyczące zapewnienia alternatywnego źródła zaopatrzenia w energie Publiczne ZOZ na wypadek awarii.

·                     budową lub przebudową lokalnej i regionalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego o ciśnieniu do 1,6 MPa.

 

Maksymalny poziom dofinansowania: do 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji,

  

Maksymalna wartość projektu

·                     Projekty dotyczące lokalnej i regionalnej infrastruktury dystrybucji gazu ziemnego - maksymalna wartość projektu 8 mln PLN

·                     lokalnej i regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej - maksymalna wartość projektu 20 mln PLN.

·                     budowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych - maksymalna wartość projektu 20 mln PLN. 

Termin ogłoszenia konkursu: 28 marzec 2011

 Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji prosimy o kontakt: 

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO

tel. (71) 735 12 88, kom. 604 56 86 85

e-mail: biuro@ecdb.pl      www.ecdb.pl

al. L. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-27 12:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 15:20

Przedsiębiorco!

skorzystaj z dotacji unijnych,  złóż wniosek 

o dofinansowanie! 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Dla kogo: dla mikroprzedsiębiorców (zatrudniających mniej niż 10 osób) i działających bądź zamierzających otworzyć działalność na obszarze wiejskim (miejscowość do 5 tys. lub do 20 tys. mieszkańców)

Na jaki cel:

·                     budowa, rozbudowa, remont budynków

·                     zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania

·                     zakup środków transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych do przewozu mniej, niż 8 osób wraz z kierowcą),

·                     raty leasingowe

·                     koszty ogólne:

* dokumentacja techniczna (kosztorysy,  projekty budowlane, technologiczne,                      oceny oddziaływania na środowisko, wypisy i wyrysy z katastru, dokumentacja geologiczna, hydrologiczna)

                        * opłaty za patenty, licencje

                        * koszty nadzoru inwestorskiego, kierowania robotami budowlanymi

                        * koszty transportu materiałów, maszyn i urządzeń

                        * koszty montażu

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:

·                     100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy

·                     200 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej  2 miejsc pracy

·                     300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy 

Planowany termin przyjmowania wniosków: Lipiec/sierpień 2011 r. 

UWAGA: pracę nad wnioskiem należy rozpocząć odpowiednio wcześniej!

_______________________________________________________________

 Jeśli jesteś zainteresowany pozyskaniem dotacji prosimy o kontakt: 

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA BIZNESOWEGO

tel. (71) 735 12 88, kom. 604 56 86 85

e-mail: biuro@ecdb.pl      www.ecdb.pl

al. L. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-01-27 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 15:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17717
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-03-20 13:20:54