Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr III/20/ 2002
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 10 grudnia 2002r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271)oraz art. 109, art.124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz.1014, z 1999r. Dz. U. Nr 38 poz.360, Nr 49 poz.485, Nr 70 poz.778, Nr 110 poz.1255, z 2000r. Dz. U. Nr 6 poz.69, Nr 12 poz.136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.1041, Nr119 poz.1251, Nr 122 poz.1315, z 2001r. Dz. U. Nr 45 poz.497, Nr 46 poz.499, Nr 88 poz.961, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 125 poz.1368, Nr 145 poz.1623, oraz z 2002r. Nr 41 poz.365, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 156 poz.1300),

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1Dokonać zmiany w budżecie gminy na 2002 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 12:24
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:39

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5679
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 16:04

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973645
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony