Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR IV/21/2002
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 13 grudnia 2002 r.

w sprawie określania wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 6, ust. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz. U. Nr 200, poz. 1682/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co nastepuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanych przez osobę fizyczną - zgodnie z załącznikiem Nr1 do uchwały.
2. Ustala się wzór formularza deklaracji na podatek leśny składanej przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych oraz jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr III/12/2002 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 10 grudnia 2002 roku podjętą w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego w 2003 roku.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzieniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:03:02