Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VI/33/2003
RADY GMINY W KOWIESACH

z dnia 18 lutego 2003 roku.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806) w związku z art 10 , art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 - tekst jednolity z 2001 r. nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. u. 113 poz. 7340)


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Sprzedać nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działkę Nr 132/1
o powierzchni 0,01 ha położoną we wsi Paplin

§ 2. Sprzedaż nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczacy
Rady Gminy w Kowiesach

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:04

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19744
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:00:06