Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA VI/32/2003
RADY GMINY W KOWIESACH
z dnia 18 lutego 2003 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Na podstawie art. 18, ust. 2 punkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym / j. t Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271/oraz art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 i 3 oraz art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /t.j Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1593 zm. z 2002 r. Nr 113, poz.984/ i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz. u Nr 61 poz. 707, z 2001 r. Nr 34, poz. 392, z 2002r. Nr 157, poz. 1308 i Nr 210, poz. 1784/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się z dniem 14 listopada 2002 r. dla Wójta Gminy Kowiesy
Wynagrodzenie obejmujące następujące składniki:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3200zł,-
2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1000 zł,-
3. Dodatek stażowy w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego tj. 640zł,-
4. Dodatek specjalny 20% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego na
czas określony - jednego roku tj. 840zł,-

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Kowiesy do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy Kowiesy z wyłączeniem ustalania wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/3/2002 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 10:57

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28545
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:00:06