Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VI/31/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 18 lutego 2003 roku.


w sprawie przystąpienia Gminy Kowiesy do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.84 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminym / j.t Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1591, zm z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz 1271/ w związku z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach / Dz. U. Nr 20 poz. 104, z 1990 r. Nr 14, poz 86, z 1996 r. Nr 27, poz 118, z 1997 r. Nr 121, poz 789, z 1998 r. Nr 106, poz 668/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Gmina Kowiesy przystępuje do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Statut Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§3.Wyznacza się delegata Gminy Kowiesy na Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury w osobie Pana Jerzego Tkaczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 10:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20563
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:00:06