Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

U C H W A Ł A VI/26/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 18 lutego 2003 r.


w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
miejscowościach: Chojnata, Chojnatka , Franciszków, Ulaski.

Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /j.t Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. poz. 558 i Nr 113 poz. 984/ oraz § 40 do Załącznika do Uchwały Nr XVII/45/96 Rady Gminy w Kowiesachz dnia 15 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kowiesy


Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się termin przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
wg harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:10
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 10:49

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20577
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:00:06