Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VI/25/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 18 lutego 2003 roku

w sprawie utworzenia sołectwa Ulaski.

Na podstawie art. 5 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz 558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.12 71/


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Odłączyć od sołectwa Franciszków obejmującego wsie Franciszków, Ulaski wieś Ulaski.

§ 2 . Utworzyć sołectwo Ulaski obejmujące wieś Ulaski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 09:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19789
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:00:06