Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VII/35/2003
RADY GMINY W KOWIESACH
z dnia 4 marca 2003 roku.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z póź. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z póź. zm.)


Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się tryb postępowania według załącznika Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:49
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:21

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6889
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:58:36