Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR VIII/39/2003
RADY GMINY W KOWIESACH


z dnia 28 marca 2003 roku

w sprawie utworzenia sołectwa Ulaski.

Na podstawie art. 5 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1804/

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§ 1. Uwzględnić inicjatywę mieszkańców wsi Ulaski i odłączyć je od sołectwa Franciszków obejmującego wsie: Franciszków, Ulaski.

§ 2. Utworzyć sołectwo Ulaski obejmujące wieś Ulaski.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/25/2003 Rady Gminy w Kowiesach z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia sołectwa Ulaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5081
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 15:57

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2178991
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 12:43

Stopka strony