Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR IX/42/2003
RADY GMINY W KOWIESACH
z dnia 22 kwietnia 2003 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1804) oraz art.136 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 155, poz.1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz.485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz 1255 z 2000 r. Nr 6, poz.69, Nr 12 poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122, poz. 1315 z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz.961, Nr 98, poz.1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363, Nr 41, poz.365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 156 poz.1300, Nr 153, poz. 1271Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806, Nr 216, poz. 1824)


Rada Gminy w Kowiesach uchwala, co nastepuje:


§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 rok
udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2920
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 15:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966287
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony