Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Uchwała Nr X/52/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 27 czerwca 2003 roku

w sprawie odwołania Pani Zofii Jakubiak ze stanowiska Sekretarza Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 24 k ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23. , poz. 220, Dz.U. Nr 62 , poz. 558, Dz.U. Nr 113 , poz.984, zm. Dz.U. Nr 153 z 2002 r., poz.1271, zm. Dz.U. Nr 214 , poz. 1806, zm. z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717)


Rada Gminy w Kowiesach, uchwala co następuje :

§ 1. Nie odwoływać Pani Zofii Jakubiak z funkcji Sekretarza Gminy Kowiesy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy


Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:23
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 14:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11746
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:52:40