Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XI/53/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 22 sierpnia 2003 roku

w sprawie ustalenia dobrowolnego świadczenia pieniężnego na realizację budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Pękoszewska, Zawady


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:


§ 1 Ustala się dobrowolną formę świadczenia pieniężnego na realizację budowy wodociągu wraz z przyłączami

§ 2 Wysokość dobrowolnego świadczenia, o którym mowa w § 1 określa się na kwotę 2.000,00 zł.

§ 3 Szczegółowe warunki dobrowolnego udziału w realizacji inwestycji określą odrębne umowy cywilno-prawne

§ 4 Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/177/2002 z dnia 19 czerwca 2002 roku.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 15:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 14:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3006
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 15:50

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2347116
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 11:36

Stopka strony