Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XV/75/03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 grudnia 2003 roku

w sprawie zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Kowiesy.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568/


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. Zaciągnąć zobowiązanie w wysokości 200.000,00 zł, z tytułu realizacji zadania pod nazwą "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego gminy Kowiesy".

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji odbywać się będzie ze środków własnych, tj. z podatku od nieruchomości w latach 2004-2010.
2. W roku 2004 wydatkowana będzie kwota w wysokości 30.000,- zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-09 13:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25391
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-18 15:48:23