Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XVI/77/03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr XV/75/03 z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Kowiesy


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XV/75/03 z dnia 09 grudnia 2003 roku w sprawie zobowiązania w zakresie podjęcia inwestycji kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego gminy Kowiesy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady gminy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-30 13:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2447
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 15:30

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966024
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony