Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVI/76/03
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 30 grudnia 2003 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271, Nr214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ) oraz art.109, art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851),


Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy
w Kowiesach Nr VIII/36/2003 z dnia 28 marca 2003 roku:
a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 2.164,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr1.
b/ zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 2.164,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:
po stronie dochodów 4.248.272,-zł,
po stronie wydatków 4.388.858,-zł.

§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy


/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-12-30 13:19
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 09:43

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 13:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7936
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:30:43