Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XX/93/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 maja 2004 roku


w sprawie udzielenia Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr214 poz. 1806 , Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162. poz.1568) oraz art.117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851),


Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu poprzez udzielenie tej jednostce z budżetu Gminy Kowiesy dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.
2. Dotacja w kwocie 23.000 zł /dwadzieścia trzy tysiące złotych/ zostanie udzielona ze środków przewidzianych w dziale 754 Rozdziale 75403, budżetu gminy Kowiesy na 2004 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który zostaje upoważniony do podpisania z Zarządem Powiatu stosownego porozumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-05-25 12:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10387
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:05:53