Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XX/91/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 25 maja 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 177, poz. 1725) w związku z art. 10, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46, poz. 543, z 2001 r., Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 271/8 o powierzchni 0,0767 ha położonej w miejscowości Zawady, po uprzednim rozwiązaniu umowy dzierżawy z dnia 13 sierpnia 1993 roku działki nr 271/4 (obecnie 271/8 i 271/9).

§ 2. Sprzedaż nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-05-25 12:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10798
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:05:53