Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXI/95/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 29 czerwca 2004 roku


w sprawie utworzenia środka specjalnego przeznaczonego na utrzymanie dróg

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 14 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055) w związku z art. 40a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 86, poz. 958, Nr 125, poz. 1371; z 2002 roku Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826; z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i poz. 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się środek specjalny dla gromadzenia środków finansowych pochodzących z opłat i kar określonych w art. 40 ustawy o drogach publicznych.

§ 2. Zgromadzone środki finansowe zostaną przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-06-29 12:26
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 11:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2965
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 14:46

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2347058
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 11:36

Stopka strony