Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXII/100/ 2004
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kowiesy na rzecz dzierżawcy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203.) w związku z art. 10, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 80 poz.717 ,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność gminy, gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi tą nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 2 Sprzedaż nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy


/- / Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-24 11:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11555
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 13:59:08