Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony


UCHWAŁA Nr XXII/100/ 2004
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kowiesy na rzecz dzierżawcy


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203.) w związku z art. 10, art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 130, poz.1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 80 poz.717 ,720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiące własność gminy, gdy sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi tą nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat, jeżeli nieruchomość została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 2 Sprzedaż nastąpi zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy


/- / Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-24 11:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3319
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 13:59

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966071
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony