Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXII/98/2004
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji do spraw monitorowania strategii


Na podstawie art. 21 ust. 1 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)


Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję do spraw monitorowania strategii w składzie:

1) Rybicka Janina
2)
Jędrychowicz Adam
3)
Sałajczyk Czesław
4)
Sobczak Dariusz
5)
Wieczorek Krzysztof

§ 2. Do zadań komisji należy monitoring realizacji priorytetów rozwoju i celów strategicznych, który służył będzie kontroli postępu realizacji programów operacyjnych i osiągniętych wyników oraz porównaniu ich zgodności z treścią wizji rozwoju Gminy Kowiesy, zapisaną w Strategii Rozwoju Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-24 11:43
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 13:59:08