Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/97/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2013- Programu Rozwoju Lokalnego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Kowiesy do roku 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy


/-/ Dariusz Sobczak  

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-24 11:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:06

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3347
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-07-05 13:59

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973636
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony