Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXII/96/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. C oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177),


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. Zaciągnąć pożyczkę w kwocie 50.000,-zł, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizowaną inwestycję, termorenowacji budynku Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu.

§ 2. Spłata pożyczki i odsetek nastąpi z dochodów budżetowych, tj. wpływów z podatku od nieruchomości, w latach :
2005 rok - 25.000,-zł plus odsetki,
2006 rok - 25.000,-zł plus odsetki,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 4. Termin wykonania uchwały ustala się do dnia 30 września 2004 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-08-24 11:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8760
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 13:59:08