Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Budżet na 2005 rok - c.d.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0.00 59,759.00 59,759.00
  92116 Biblioteki 0.00 59,759.00 59,759.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 37,596.00 37,596.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 3,028.00 3,028.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 7,356.00 7,356.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,046.00 1,046.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 1,000.00 1,000.00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek 0.00 4,000.00 4,000.00
  4260 Zakup energii 0.00 500.00 500.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 300.00 300.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 2,000.00 2,000.00
  4410 Podróże służbowe krajowe 0.00 700.00 700.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,283.00 1,283.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 200.00 200.00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0.00 500.00 500.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 250.00 250.00
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 0.00 11,000.00 11,000.00
  92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 0.00 10,000.00 10,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 5,000.00 5,000.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 5,000.00 5,000.00
  92695 Pozostała działalność 0.00 1,000.00 1,000.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 500.00 500.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 500.00 500.00
852 POMOC SPOŁECZNA 341,010.00 102,414.00 443,424.00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3,419.00 0.00 3,419.00
  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3,419.00 0.00 3,419.00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 11,318.00 16,082.00 27,400.00
  3110 Świadczenia społeczne 11,318.00 16,082.00 27,400.00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 0.00 80,832.00 80,832.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0.00 54,913.00 54,913.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 0.00 4,344.00 4,344.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 0.00 10,863.00 10,863.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 0.00 1,545.00 1,545.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0.00 3,000.00 3,000.00
  4270 Zakup usług remontowych 0.00 500.00 500.00
  4300 Zakup usług pozostałych 0.00 1,400.00 1,400.00
  4430 Różne opłaty i składki 0.00 1,000.00 1,000.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 0.00 1,467.00 1,467.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0.00 1,800.00 1,800.00
  85215 Dodatki mieszkaniowe 0.00 500.00 500.00
  3110 Świadczenia społeczne 0.00 500.00 500.00
  85295 Pozostała działalność 0.00 5,000.00 5,000.00
  3110 Świadczenia społeczne 0.00 5,000.00 5,000.00
  85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20,332.00 0.00 20,332.00
  3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 114.00 0.00 114.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15,040.00 0.00 15,040.00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1,241.00 0.00 1,241.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 2,805.00 0.00 2,805.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 399.00 0.00 399.00
  4440 Odpisy na zakł. fund. świad. socjal. 733.00 0.00 733.00
  85212 Świadczenia rodzinne 305,941.00 0.00 305,941.00
  3110 Świadczenia społeczne 293,266.00 0.00 293,266.00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3,700.00 0.00 3,700.00
  4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 7,233.00 0.00 7,233.00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 90.00 0.00 90.00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 352.00 0.00 352.00
  4300 Zakup usług pozostałych 1,300.00 0.00 1,300.00
SUMA WYDATKI: 1,128,426.00 4,343,284.00 5,471,710.00
       

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami:
4,471,710.00 - 5,471,710.00 = -1,000,000.00

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-09-01 14:42
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 08:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10471
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 08:50:00