Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXIII/101/04
RADY GMINY KOWIESY
z dnia 15 października 2004 roku


w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowiesy.

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203) i art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 327, Nr 106, poz. 496, z 1997. Nr 28, poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 112 z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz.1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz.119 Nr 144 poz. 1615, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203 poz. 1966 z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001)Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kowiesy:Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w KowiesachOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Turowej WoliOddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Woli Pękoszewskiej4.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 września 2004r. Przewodniczący Rady Gminy/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-10-15 11:35
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 09:21:07