Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXV/114/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 grudnia 2004 r

w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm./ oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm./


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Gminny Plan Gospodarki Odpadami, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-28 10:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 14:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2962
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 13:42

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2281596
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-25 13:19

Stopka strony