Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXV/114/04
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 28 grudnia 2004 r

w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm./ oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.o odpadach /Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 ze zm./


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się Gminny Plan Gospodarki Odpadami, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-12-28 10:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-10 14:50

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-07 10:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6973
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 13:42:28