Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVIII/135/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 29 kwietnia 2005 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2004 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 136 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-04-29 12:33
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 10:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4127
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 11:41:09