Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXI/147/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 sierpnia 2005 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. C oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874 Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114),


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :


§ 1. Zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 400.000,-zł, w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Łodzi ze środków " Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" na realizowaną inwestycję drogową, pn.,,Przebudowa drogi gminnej nr 2106 Turowa Wola-Stary Wylezin ".

§ 2. Spłata kredytu i odsetek nastąpi z dochodów własnych budżetu, tj. wpływów z podatku od nieruchomości, w latach 2006-2009.

§ 3. Ustala się zabezpieczenie spłaty zobowiązania o którym mowa w § 1 w formie wystawienia weksla ,, in blanco''.

§ 4. Oświadczenie woli w zakresie zaciągnięcia kredytu o którym mowa w niniejszej uchwale złoży Wójt Gminy Andrzej Józef Luboiński.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Termin wykonania uchwały ustala się do dnia 30 września 2005 r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca

Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-08-10 11:55
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 11:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4533
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 11:11

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966190
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony