Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXI/144/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 09 sierpnia 2005 roku

w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art.109, art. 110 art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 zm. Dz. U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz.1611, Nr 189 poz. 1851, Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210 poz. 2135 i Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz.114)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. Dokonać zmian budżetu gminy uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kowiesy Nr XXVII/132/05 z dnia 29 marca 2005 roku:
a/ zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 11.550,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
b/ zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę 71.450,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
c/ zmniejszyć przychody budżetu gminy o kwotę 83.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 2. Budżet Gminy po uwzględnieniu zmian określonych w § 1 wynosi:
- dochody budżetu 4.548.309,-zł,
- wydatki budżetu 5.325.309,-zł,


§ 3. Dokonać zmian w budżecie gminy na 2005 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.


§ 4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Kowiesy Nr XXVII/132/05 z dnia 29 marca 2005 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Gminy Kowiesy


/-/ Janina Rybicka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-08-10 11:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 11:37
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-05 11:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4573
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 11:11

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973652
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony