Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XXXIV/166/05
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 29 grudnia 2005 rokuw sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006


Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) w związku z § 101 Statutu Gminy Kowiesy (Dz. Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 roku Nr 162, poz. 1598)


Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2006 wg załącznika.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada sprawozdanie z realizacji zadań na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy Kowiesy w roku 2007.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-12-29 13:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 12:52

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-16 13:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10267
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 10:29:02