Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/179/06
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie udzielenia Powiatowi Skierniewickiemu pomocy finansowej

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 175 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu poprzez udzielenie tej jednostce z budżetu Gminy Kowiesy dotacji z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1335 E w Kowiesach.

2. Dotacja w kwocie 45.000 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) zostanie udzielona ze środków przewidzianych w dziale 600 rozdziale 60014, budżetu gminy Kowiesy na 2006 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, który zostaje upoważniony do podpisania z Zarządem Powiatu stosownego porozumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Gminy

/- / Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-05 14:11
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-16 08:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7828
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:23:49