Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/177/06
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia na okres 10 lat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055

i Nr 116, poz. 1203, Nr167, poz. 1579; z 2005 r. Nr 172, poz. 144) oraz art. 11 ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.

2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wynajem pomieszczenia na okres 10 lat dla Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej w celu posadowienia bankomatu.

§ 2. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie znajdujące sie w budynku Urzędu Gminy na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 116/2 położonej w Kowiesach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-05 13:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 14:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10001
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:23:49