Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XXXVI/176/06
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 14 marca 2006 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o  samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,

poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055

i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1579; z 2005 r. Nr 172, poz. 144) oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z

dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr

281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na własność Gminy działki nr 162/19 o powierzchni 1026 m2 położonej w miejscowości Wola Pękoszewska za cenę nie wyższą od wartości rynkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-05-05 13:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-15 14:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7829
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:23:49