Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/189/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r, Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz.1457) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 194 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Z 2005 r. Nr 249 poz. 2104)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1.1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 160.000,-zł, na sfinansowanie deficytu budżetu 2006 roku.

2. Kredyt zostanie zaciągnięty na zadanie pn. ,,Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ”.

§ 2. Kredyt zostanie spłacony w latach 2007-2010.

§ 3. Środki na spłatę kredytu będą zapewnione w budżetach lat następnych, w których kredyt będzie spłacany.

§ 4. Podjęcie czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokona Wójt Gminy Andrzej Józef Luboiński.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

  • autor informacji: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-07-04 10:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2741
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 09:13

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1973695
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony