Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XL/203/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 163/1 o pow. 1590 m2 położonej w miejscowości Lisna gm. Kowiesy i przyjęcie darowizny naniesień na działce - budynku remizy strażackiej.

§2. Środki finansowe związane z nabyciem nieruchomości pochodzić będą z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Janina Rybicka

  • autor informacji: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-11 10:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3704
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 09:09

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2401738
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-23 12:43

Stopka strony