Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR V/24/07

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na własność Gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. Z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, Nr 281, poz. 2772; z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 141, poz. 708, Nr 141, poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 195, poz. 1437, Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r Nr 35, poz. 218)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność Gminy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w obrębie Chełmce oznaczonej nr ewidencyjnym 138/2 o powierzchni 0,41 ha.

§ 2. Nieruchomość zostanie przejęta na poszerzenie drogi oznaczonej nr ewidencyjnym 138/1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

         /-/ Janina Rybicka

drukuj ()

  • autor informacji: Zofia Jakubiak
    data wytworzenia: 2007.03.30
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 10:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3200
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 08:43

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2348859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 14:13

Stopka strony