Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR V/23/07

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 30 marca 2007 roku

w spawie wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) w związku z art. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658)

Rada Gminy Kowiesy uchwala co następuje:

§ 1. W wyniku głosowania jawnego:

  1. kandydatem na członka Stałej Konferencji Współpracy został wybrany pan Andrzej Józef Luboiński.

  2. kandydatem na stałego zastępcę członka Stałej Konferencji Współpracy została wybrana pani Teresa Słoma.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                          /-/ Janina Rybicka

drukuj ()

  • autor informacji: Teresa Słoma
    data wytworzenia: 2007.03.30
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-30 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3197
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-30 08:43

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

adresy email:

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2347091
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-04 11:36

Stopka strony