Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

U C H W A Ł A Nr VI/29/07

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 20 kwietnia 2007 roku

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 ,poz.1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 Nr 220, 1601)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 69/3 o pow. 0,3229 ha, położonej w miejscowości Wędrogów, stanowiącej własność Gminy Kowiesy.

§ 2. Zbycie nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

  • autor informacji: Zofia Jakubiak
    data wytworzenia: 207.04.20
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-07-16 09:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4219
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-29 14:15

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2097358
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-05 14:55

Stopka strony