Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr VIII/38/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zaliczenia niektórych dróg wewnętrznych przebiegających przez obszar gminy Kowiesy do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia kategorii niektórych dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 237) oraz art. 7 ust. 2 i 3 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)

Rada Gminy Kowiesy uchwała, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych:

 1. odcinek drogi wewnętrznej o przebiegu: od skrzyżowania z drogą gminną nr 115153E w miejscowości Lisna przez Paplinek i Chrzczonowice do skrzyżowania z drogą krajową nr 8,

 2. odcinek drogi wewnętrznej od skrzyżowania z drogą gminną nr 115152Ew miejscowości Pękoszew do skrzyżowania z drogą nr 115152E w miejscowości Pękoszew określonych w załączniku nr 1 oraz w załączniku nr 2 (graficznym) do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozbawia się kategorii drogi gminnej, według załączników nr 1 i nr 2:

 1. odcinek drogi nr 115153E od skrzyżowania w Lisnej do Paplina,

 2. odcinek drogi nr 115152E w Pękoszewie.

§ 3. Zalicza się do kategorii dróg wewnętrznych odcinki dróg wymienione w § 2:

 1. od skrzyżowania w Lisnej do Paplina,

 2. w Pękoszewie

według załączników nr 1 i 2.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kowiesy.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-09-19 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10274
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:06:47