Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR VIII/36/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust.1 pkt 2 i art. 194 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje :

§ 1. 1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 31.127,00 zł, na finansowanie deficytu budżetu 2007 roku.

2. Pożyczka zostanie zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizowaną inwestycję pn. ,,Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Ośrodka Zdrowia w Kowiesach oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniem wodnym (wylotem) do odprowadzania oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego”.

§ 2. Pożyczka zostanie spłacona w latach 2008-2009.

§ 3. Środki na spłatę pożyczki będą zapewnione w budżetach lat następnych, w których przypadają spłaty pożyczki.

§ 4. Podjęcie czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu dokona Wójt Gminy Andrzej Józef Luboiński.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-09-19 11:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10275
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:06:47