Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR VIII/40/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Sekretarza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, N r 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Kowiesy z dniem 1 sierpnia 2007 roku powołuje się na stanowisko Sekretarza Gminy Kowiesy panią Teresę Słomę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-08-27 09:40
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-08-27 09:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13558
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:06:47