Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr VIII/34/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 lipca 2007 roku

w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2008-2011

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413, Nr 169, poz. 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 144, poz.1044, Nr 169, poz.1410; Nr 218, poz.1592; z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484)

Rada Gminy Kowiesy uchwała, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół opiniujący kandydatów na ławników w następującym składzie:

  1. Zuzanna Dudziak

  2. Jadwiga Gołębiewska

  3. Zbigniew Niewczas

  4. Krzysztof Wieczorek

  5. Józef Mamczarek

§ 2. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przedstawienie Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

      /-/ Janina Rybicka

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-08-27 09:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13557
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:06:47