Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR X/49/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/35/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1.ust. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w kwocie 73.383,00 zł na finansowanie deficytu budżetu 2007 roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Heleniak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-11-06 10:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12069
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:04:05