Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XI/52/07

RADY GMINY KOWIESY

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy, gmina Kowiesy z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717; z 2004r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Wola Pękoszewska, Turowa Wola, Paplin, Jeruzal, Lisna, Kowiesy, gmina Kowiesy z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/125/01 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2001 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gwardyńska
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-12-06 11:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-12-06 11:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19905
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 14:01:31