Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XII/66/07

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie określenia przeznaczenia kwoty pochodzącej z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na podstawie art 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeznaczyć kwotę w wysokości 90.540 zł (sł. dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści zł) pochodzącą z umorzenia:

 • pożyczki nr 241/GW/P/2004 z dnia 22.11.2004 r. zaciagnietej na zadanie pn.,,Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w Woli Pękoszewskiej, Pękoszewie i Borszycach" (kwota umorzenia 59.500 zł),

 • pożyczki nr 80/GW/P/2005 z dnia 10.08.2005 r. zaciągniętej na inwestycję pn. ,, Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Janowie i Michałowicach” (kwota umorzenia 31.040 zł),

na zadanie inwestycyjne pn. ,,Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Paplinie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

 • autor informacji: Beata Heleniak
  data wytworzenia: 2007.12.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 10:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-30 11:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4403
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-29 13:59

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966008
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony