Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA NR XII/69/07
Rady Gminy Kowiesy
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 58, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z § 101 Statutu Gminy Kowiesy (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2003 roku Nr 162, poz. 1598)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedkłada sprawozdanie z realizacji zadań na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy Kowiesy w roku 2009.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/ Janina Rybicka

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 10:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-30 11:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-30 10:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15106
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-29 13:59:43